OBRA MECANITZACIÓ POU I NETEJA XARXA CLAVEGUERAM

Obres en execució 2021-2022. A mesura que avancin anirem pujant noves fotografies perquè pugueu veure l’evolució de les obres.