Acord de la Comissió Provincial d’urbanisme de Tarragona.

Acord de la Comissió Provincial d'urbanisme de Tarragona. Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona de data 22