EVOLUCIÓ OBRES URBANITZACIÓ

OBRES CONSTRUCIÓ VORERES

OBRA MECANITZACIÓ POU I NETEJES XARXES

L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TOTA LA URBANITZACIÓ

El 25 de juliol es va encendre l’enllumenat públic a tota la urbanització

Obres en execució 2021-2022. A mesura que avancin anirem pujant fotografies noves perquè es pugui veure l’evolució de les obres.