Acord de la Comissió Provincial d’urbanisme de Tarragona.

Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona de data 22 de maig de 2019, adoptat en relació a la classificació de sòl urbanitzable a rústic de la urbanització de Les planes de Cabra. Podeu veure el document sencer al apartat privat «Documents» del menú d’aquesta mateixa web.