Preguntes2019-06-18T18:24:31+00:00
Que és la Junta de compensació?2019-06-18T18:37:53+00:00

És una entitat administrativa que agrupa els propietaris de terrenys de la unitat d’actuació urbanística denominada Les Planes de Cabra, al terme municipal de Cabra del Camp, a Tarragona.

La Junta es va fundar a finals de l’any 2001 amb més del 60% de la superfície de la Unitat d’Actuació. Això va ser possible perquè alguns propietaris van posar un judici contra la promotora Can Ruy S.A. exigint-li que fes les obres d’urbanització. Aquests propietaris van cedir gratis els seus drets en el judici a favor de l’Associació de Propietaris de Can Ruy que va obtenir sentència condemnat a la promotora a fer les obres.

Com la promotora no va fer les obres (està desapareguda), se la va condemnar a indemnitzar l’Associació en una xifra propera als 100 milions de pessetes. Per aquest deute l’Associació va embargar la finca de la promotora, la va treure a subhasta i se la va adjudicar cedint immediatament a la Junta de Compensació.

Gràcies a tot aquest mecanisme que va portar anys i un gran esforç es va poder aconseguir el 60% de superfície per poder constituir la Junta.

Qui són els representants de la Junta?2019-06-18T18:36:45+00:00

A l’assemblea del 22 de setembre de 2002 es va nomenar president a ASM, secretari a Josep-Antoni Gràcia Vicente i tresorer a Gregorio Andreu Serrano. Per millorar la democràcia interna i la participació, es va constituir un Consell Consultiu, la missió és ajudar al President a prendre decisions. La decisions del Consell no són vinculants ni substitueixen les de l’Assemblea general, que és l’òrgan suprem de la Junta. Els membres del Consell Consultiu són: Josep Palau Porté, Francisco Martín Acién, Juan-Antonio Forte Martín, José-Luis Morales Martín i Antonio Rendón García. Tant els càrrecs efectius com els consultius poden ser canviats o renovats en cada assemblea, amb el vot de la majoria dels assistents de la Junta.

És obligatori pertànyer a la Junta?2019-06-18T18:35:44+00:00

Si, tot propietari, pel sol fet de ser-ho, té l’obligació de pertànyer a la Junta i contribuir a les despeses de la mateixa en proporció a la seva propietat.

Aquesta obligació està fixada per la llei i cap propietari pot negar-se ja que el seu terreny està afectat per una inscripció en el Registre de la Propietat, de manera que quan es ven el comprador hereta l’obligació de contribuir a les despeses d’urbanització. Pel sol fet de comprar un terreny al comprador queda ja integrat a la Junta, i té l’obligació de comunicar que ha comprat.

Quines són les funcions de la Junta?2019-06-18T18:34:11+00:00

La finalitat de la junta és, en primer lloc redactar el projecte de compensació, amb la reducció de l’àmbit de la urbanització que es va aprovar en l’assemblea de 2002.09.22, vist que és inviable econòmicament fer una urbanització tan gran com la que contempla el pla parcial vigent.

Un cop aprovada la compensació i reubicats a tots els propietaris en els seus terrenys definitius, s’haurà de redactar el projecte d’urbanització i després fer totes les obres fins acabar-les i cedir posteriorment la gestió a l’Ajuntament, de manera que la zona passi a ser un nucli urbà més del terme municipal de Cabra del Camp.

Amb quins diners es faran a fer les obres?2019-06-18T18:33:08+00:00

Els diners per a les obres ha de ser aportat pels propietaris en proporció a la superfície del seu terreny. De moment es va fixar una quota unitària per parcel·la, però les quantitats aportades seran regularitzades tan aviat com concretem l’àmbit definitiu de la zona urbana de Fontscaldetes i puguem fixar els coeficients de cada parcel·la.

Un cop fixat l’àmbit i assignats els terrenys quedaran alguns en propietat de la Junta, que podran vendre i ajudar d’aquesta manera a pagar les despeses d’urbanització.

Què passa si algú no vol ser de la Junta?2019-06-18T18:32:03+00:00

Si algú es nega a pertànyer a la Junta aquesta pot demanar de l’Ajuntament de Cabra que iniciï expedient d’expropiació forçosa del seu terreny en benefici de la Junta. En aquest cas la Junta d’abonar al propietari que es negui el preu just que marca la Llei d’expropiació forçosa i passarà a ser propietària del terreny.

Per pertànyer a la Junta cal adherir-se a la mateixa. Això ja ho han fet els que han signat la seva escriptura durant l’any 2001 i el 2002, perquè hi ha una clàusula d’adhesió a ella. Per als que no tinguin aquesta clàusula en la seva escriptura els advocats de la Junta aniran contactant amb cada un individualment perquè omplin el formulari d’adhesió.

Què passa si no es paguen les quotes de la Junta?2019-06-18T18:30:48+00:00

Les quotes de la Junta tenen el mateix tractament que els impostos i són exigibles per la via de constrenyiment, com si fos l’Impost de Béns Immobles. Si algú no paga les quotes la Junta pot sol·licitar de l’Ajuntament o del Consell Comarcal que iniciï els tràmit d’embargament de béns per al pagament. Aquest obstant això pot ser de la parcel·la o pot ser de sous, comptes, cotxes o altres propietats.

En casos extrems la Junta també pot demanar l’expropiació de la parcel·la, descomptant el deute del preu just que s’hagi de pagar, i el propietari perd la seva propietat.

Quan tindré la llicència d’obres?2019-06-18T18:29:17+00:00

Quan s’acabi la primera fase de les obres la urbanització tindrà els serveis bàsics instal·lats, a falta només de completar l’asfaltat definitiu, la il·luminació dels carrers, i altres detalls menors. En aquest moment la legislació urbanística permet a l’Ajuntament concedir llicències d’obres, sempre que se li garanteixi, mitjançant un aval urbanístic, l’import de les quotes d’urbanització previstes fins a la finalització de les obres.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies